Cơ khí 2 Tỷ
Cơ khí Vũng Tàu, của sắt, cửa nhôm, cửa cuốn, cửa rào, cổng sắt, lan can, cầu thang